Во последните 2 години , нови 3 случаи заболени од ХИВ/СИДА во Прилеп