Во Долнени ќе се отвори полигон за параглајдерство