ВИДЕО: Жешкиот спот на Розга ќе ви ги крене температурата и притисокот