Широките насмевки на детските лица се најголема потврда за успешно реализираниот проект „Изворска – извор на креативноста“