Фото: Не е лесно да се скротат нејзините обилини – и во долг фустан таа го привлече вниманието на сите светски медиуми