ФОТО: Советниците од ВМРО-ДПМНЕ Куманово ја напуштија седницата и поставија македонски знаменца