ФОТО СПОРЕДБА: Некогаш темните улички во прилепската “Стара чаршија”, денес се претворени во урбани цветни шеталишта