(ФОТО) Ги запреле Нијагарините водопади и очекувале да пронајдат голем број на лешови, но…