(ФОТО) “ЅВЕР од кола што носи 3 кубици дрва (крадени)!?”