(ФОТО) “ЅВЕР од кола што носи 3 кубици дрва (крадени)!?”

Е ова е машина на 21 век! Носи три кубика без мака и често е причина за сообраќајни незгоди во кои страдаат и недолжни луѓе.

Ваквата појава во Македонија е пречеста и ниту една власт до сега не може целосно да се справи со дрварите кои најчесто сечата ја вршат нелегално.

Ваков феномен од “лимузина” често се гледа и во Прилеп…