Со многу труд и желба, Тризла стана нормално место за живеење?!