Со квалитетена наобразба до подобра работа!

0

Денеска пред структурите од образованиот систем, пред бизнис заедницата и невладиниот сектор СОУ „Ѓорче Петров“, ги промовираше резултатите од настанот „Со квалитетена наобразба до подобра работа“.

_MG_1228-001

„Вештинии за работување и работни места за ученици во стручното образование“ проектот од ЕУ програмата, Еразмус плус. Целта на проеткот е да се подобри стручната наобразба, да се постават нови, иновативни ресурси во образованто, да се развиваат нови методи за потребите на пазарот на трудот, вели директорот на СОУ „Ѓорче Петров“ Дејан Димоски.

_MG_1167-001

Денеска пред бизнис заедицата, локалната власт и невладините организации ги промовираме резултатите од овој проект имплментирани преку Национлната агенција за европски образовен систем во кои учестуваме во дел како партнери, во дел како носители на проектот со други училишта од Романија, Англија, Шпанија, Португалија. И како генерален заклучокот извлековме поука дека стручното образование е клучно да учениците најдат работа на пазарот на трудот.

На учениците со овој проект им се овозможува да се здобијат со повеќе комуникациски вештини, да изградат свој личен профил и имиџ и неопходно е да најдат работа после матурирањето бели професорката Билјана Рошкоска од СОУ “Ѓорче Петров“.

_MG_1175-001

– Главниот резултат од овој проект е што отовривме on line- курс, кој што секој 100 ученици од средното образование ќе може да го посетуваат и да добијат сертификат за во иднина полесно да учестваат на пазарот на трудот.

_MG_1208-001

Градоначалникот на Прилеп, Марјан Ристески ја истакна важноста на ваквите проекти во образованито, за подобар економски развој.

– Овој проект вклучува многу страни, образовнието, бизнис секторот и невладините организации. Целта е подобрување на едукацијата на учениците според потребите на пазарот на трудот и локалната економија. Тоа значи дека оние кои сакаат да се образуваат во стручно училиште, во иднина треба да бараат и работа по струката и да се надоградуваат. Меѓутоа и бизнис секторот треба да биде поотворен за нив, бидејќи за добар работник не е потребна само теоретската наобразба туку и практичната. Но, во едукативниот процес не е доволно само теоријата и практиката, туку и во кој правец понатаму ќе се одвива едукацијата во ССУ за да одговорат на развојот на локалната економија – рече градоначалникот на Прилеп, Марјан Ристески.

_MG_1262-001

Emplovet.eu e проект за учење и наобразба на ученици и се спроведува во  неколку европски држави.