“Славица Вељаноска нема што да јаде, а прилепскиот директор ужива во луксузното возилo: Каде е новиот живот?!”