Сите легендарни прекари на прилепчани: Зошто Олга ја викале “демократија”, Петре “хобио”, а прекар имал дури и градскиот часовник