Светците кои денеска ги празнуваме се заштитници на братската љубов, пријателството и искреното другарство