Само за оние кои забележуваат ситници: Обидете се да го пронајдете насмеаното лице на Рафаело

Меѓу стотината намуртени лица на нинџа желката има и едно насмеано. Обидете се да го пронајдете.

Навистина, ова не е лесна задача. Само луѓето кои забележуваат детали можат да ја пронајдат.

Одговорот можете да го видите подолу, но најпрво обидете се сами.