Работни места со високо образование во фабриката на “ВИК” во Прилеп