Работник на гробишта ја прегледал снимката од надзорната камера – не можел да им верува на своите очи