РАБОТА ОД СОНИШТАТА ЗА МНОГУМИНА: ДОРМЕО ВРАБОТУВА 6 СПИЈАЧИ

Дормео бара 6 талентирани спијачи, кои ќе сакаат да спијат еден цел работен ден и кои ќе уживаат во паузата за појадок во кревет. Тие ќе бидат платени по 100 ЕВРА за работата од соништата. Го имаш ли тој талент?

Пријавувањето трае до 18 март. Избраните спијачи ќе бидат контактирани на 21 март. Спијачкиот ангажман ќе биде во периодот од 27 март до 6 април.

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ И ПРИЈАВУВАЊЕ НА СЛЕДНИОТ ЛИНК