РАБОТА ОД СОНИШТАТА ЗА МНОГУМИНА: ДОРМЕО ВРАБОТУВА 6 СПИЈАЧИ