Прилепската гимназија со европски знак за квалитет