Претседателот на Конфедерацијата на слободни синдикати избркан од работа поради синдикално дејствување