“После наредбата на Шилегов да не се влегува во Скопје со автомобили од други градови”

“После наредбата на Шилегов да не се влегува во Скопје со автомобили”.