Помогнал во убивањето на 300.000 луѓе, а не лежел ниту еден ден во затвор – Почина книговодителот на Аушвиц !