Од ноември во општините каде ќе победи ВМРО-ДПМНЕ ќе има отпис на долгови за вода и ѓубретарина