Ова е списокот на делегати кои ќе учествуваат на Конгресот оваа година