ОУ „Страшо Пинџур“ во Мало Коњари го одбележа својот патрон празник и 63 години од постоењето на училиштето