ООУ “Добре Јованоски” шампиони на Ревијалната вечер на училишни смотри