Нови плоштади во Точила, кај участокот и Канатларци, нови паркови во Вишне, Гоце Делчев и Бончејца (ФОТО)