НОЌЕН ЖИВОТ ВО ПРИЛЕП: “ТРОПИКО БЕНД” – 29.09.2017