Младите поети Ерика Јованоска и Борис Ночески oд Прилеп ќе ја претстават Македонија на фестивал во Мостар