Младинскиот совет на Крушево и поетесата Елена Христоска во нова хумана мисија – “Подарок за твојот подарок”