” МАНУ со срамно и штуро соопштение за антидржавниот договор со Бугарија!?”