МАКЕДОНИЈА! МАКЕДОНИЈА! ПОБЕДА ГОЛЕМА КАКО ПЛАНИНА ПРОТИВ СЛОВЕНИЈА!