ЛИЧЕН СТАВ НА СВЕШТЕНИК ОД ПРИЛЕП: “ТИЕ ТРЕБА ДА СЕ СРАМАТ”