Континуираниот успех, заштитен знак на младите франкофони од ООУ “Гоце Делчев“ – Прилеп