КУД „Пензионери“ одржа целовечерен концерт во киното “Мис Стон”