Заткоски: Програмата која ја нудиме е реална, со конкретни проекти, начин и извор на финансирање