Започна да се реализира проектот за секундарна канализација во населеното место Канатларци – Предвидени и многу нови проекти (ВИДЕО)