“Еве како градоначалникот назначува директори противзаконски, а му поверуваа на ветувањата за професионализација?!”