Доколку ја имате оваа линија на раката, тогаш…

0

Odabrani-Fresh-Press-696x398

Се смета дека луѓето кои ја имаат оваа линија на раката имаат чувар кој пази на нив во лоши околности. Тие луѓе се многу среќни во текот на целиот живот.

Главно ги штити од страдање и од болки, им дарува мир и просперитет. Ја нема секој оваа линија на дланката.

Се верува дека секој од нас има заштитник. Луѓето сметаат дека кога животот е тежок, опасен или кога ќе се случи несреќа, нашиот “ангел чувар” се појавува и не штити.