Доделени нови решенија за легализирање на дивоградби во Прилеп