Добро е да се знае: Дали треба да се чека моторот да загрее во место или да се тргне веднаш