“Денот на бакалите за првпат без градоначалникот ?! Дали му беа потребни само за избори?!