Две страшни несреќи во Македонија: Пожарникари го ваделе возачот од смачканото возило