Две втори места за ученичките од ООУ „Страшо Пинџур“ на Меѓународниот фестивал за проза и поезија во Нови Сад