ДНО!!!! Од врвен кардиолог Бакрачевски распореден на ниво на медицинска сестра