Груевски: Нашиот збор се исполнува, започнува да се реализира проектот со досега најголемо значење за македонското здравство