Гледал додека неговата ќерка се давела и не дозволил ја спасат поради шокантна причина