Гимназијалците од “Мирче Ацев” ги презентираа за градот и државата во Загреб