(ГАЛЕРИЈА) ”ХОРОР” во двор од детска градинка во Прилеп – извор на зараза???”