Во 24 часа во Прилеп се случиле две трагедии – самоубиство се случило и во населбата “Точила”?!